Medlemskap i JAIK

Som medlem i Jädraås AIK bidrar du till att stötta det lokala idrotts- och föreningslivet som är viktiga byggstenar i en levande glesbygd. Intäkterna från medlemsavgifterna går oavkortat till att finansiera föreningens verksamhet.

Medlemmar har också mot en särskild avgift tillgång till gym. Klicka här för mer information om gymmet. 

Som medlem är du också mer än välkommen att ta initiativ till aktivteter. Det kan vara alltifrån fotbolls- eller brännbollsmatcher till gemensamma cykelturer. Om du vill ordna en aktivitet är du välkommen att kontakta oss på jaik1927@gmail.com så lägger vi ut informationen i vårt kalendarium och våra sociala medier.

Pris medlemskap i JAIK

  • 300 kr/familj och år 
  • 100 kr/vuxen och år 
  • 50 kr/ungdom (upp till 18 år) och år 

Hur du blir medlem

Betala din/eran medlemsavgift till Swish på 123 055 36 36 eller till bankgiro 607-8968. Ange referens ”medlemsskap” vid betalning. Skicka också ett mail till jaik1927@gmail.com och uppge namn, adress och telefonnummer så för vi in dig/er i vårt medlemsregister. 

Förnya ditt medlemskap 

Medlemskapet ska förnyas en gång per år. För att förnya ditt medlemskap betalar du på nytt medlemsavgiften till till Swish på 123 055 36 36 eller till bankgiro 607-8968. Ange medlemskap och namn vid betalning. 

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Vid eventuella frågor så går det bra att kontakta oss på jaik1927@gmail.com